«Ποτέ δεν είναι αργά να αποκτήσετε νέες δεξιότητες»

Τελικό Ευρωπαϊκό Συνέδριο – Πίζα, 12 Νοεμβρίου 2015

Την Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου του 2015, πραγματοποιήθηκε στην Πίζα της Ιταλίας το τελικό συνέδριο του έργου ValidVol. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στην μεγαλοπρεπή αίθουσα συνεδριάσεων του “Bastione Sangallo”, που είναι ένα αρχαίο φρούριο εντός των τειχών της Πίζα. Το Συνέδριο είχε την υποστήριξη του Δήμου της Πίζα.

Στο Συνέδριο συμμετείχαν 53 άτομα από την Ιταλία, την Αυστρία, την Ελλάδα, την Ισπανία, και τη Βόρεια Ιρλανδία. Μερικοί από αυτούς ήταν οι επικυρωτές, οι οποίοι συμμετείχαν στη διαδικασία ValidVol που πραγματοποιήθηκε στις χώρες των εταίρων. Επίσης, συμμετείχαν εκπρόσωποι από ιταλικές εθελοντικές οργανώσεις, ιδρύματα εκπαίδευσης ενηλίκων, τοπικές αρχές, κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, γραφεία εργασίας και μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Το μότο του ValidVol

Ο εθελοντισμός αποτελεί μια καλή ευκαιρία για τα άτομα ώριμης ηλικίας όχι μόνο να είναι κοινωνικά ενεργά και να νιώθουν μέρος της κοινωνίας των πολιτών, αλλά και ένας τρόπος να αποκτήσουν δεξιότητες και ικανότητες. Ιδιαίτερα σημαντικές είναι αυτές οι βασικές ικανότητες που μπορούν να εφαρμοστούν σε ένα επαγγελματικό πλαίσιο. Επομένως, ο εθελοντισμός είναι ένα φυσικό μαθησιακό περιβάλλον, όπου είναι εφικτό να αποκτήσει κανείς νέες δεξιότητες και γνώσεις και συγχρόνως να εμπλακεί στη διαδικασία της δια βίου μάθησης. Αυτή η ιδέα ενέπνευσε το μότο του έργου (δείτε τη φωτογραφία).

Moto