ΚΜΟΠ

kmop logo en

Το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ) αποτελεί έναν από τους παλαιότερους Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς στην Ελλάδα με εμπειρία άνω των 35 ετών στην παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. Οι κύριοι τομείς στους οποίους εξειδικεύεται ο οργανισμός είναι: η κοινωνική πρόνοια και ψυχική υγεία, η απασχολησιμότητα, η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η επιστημονική έρευνα και η ανάπτυξη τεχνογνωσίας σε θέματα κοινωνικής πολιτικής. Εκτός από την απευθείας παροχή υπηρεσιών μέσω των αποκεντρωμένων δομών (3 Οικοτροφεία και 1 Κέντρο Ημέρας για άτομα με ψυχικές παθήσεις), το ΚΜΟΠ εμπλέκεται επίσης ενεργά τόσο σε εθνικά όσο και σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα που αφορούν σε κοινωνικά θέματα και τα οποία εστιάζουν ιδιαίτερα σε νέους χαμηλής ειδίκευσης και μακροχρόνια άνεργους, σε θύματα βίας και παράνομης διακίνησης και εμπορίας, σε άτομα με ειδικές ανάγκες, σε ηλικιωμένους, σε μετανάστες και μειονότητες.


Ιστοσελίδα: KMOP