Ομάδα-Στόχος

Η ομάδα-στόχος του ValidVol αποτελείται από εθελοντές ηλικίας άνω των 50 ετών οι οποίοι συμμετέχουν σε εθελοντικές δραστηριότητες και επιθυμούν να ενισχύσουν την απασχολησιμότητά τους είτε επειδή είναι συνταξιούχοι, είτε επειδή υποαπασχολούνται ή είναι άνεργοι.